เชียงใหม่ พบจุดความร้อน 75 จุด

เชียงใหม่ พบจุดความร้อน 75 จุด

View icon 165
วันที่ 10 เม.ย. 2567 | 10.57 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 1,310 จุด ขณะที่เชียงใหม่ รอบเช้า พบ 75 จุดสูงสุดที่อำเภอเชียงดาว 28 จุด

วันนี้ (10 เม.ย.67) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 1,310 จุด ข้อมูลจากดาวเทียมยังระบุอีกว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 704 จุด ตามด้วยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 337 จุด พื้นที่เกษตร 117 จุด สปก. 90 จุด แหล่งชุมชนและอื่นๆ 52 จุด พื้นที่ และพื้นที่ริมทางหลวง 10 จุด

ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนต่อเนื่อง โดยสูงสุดวานนี้ยังคงเป็นพม่า 5,689 จุด ตามด้วยลาว 1,446 จุด ไทย 1,310 จุด เวียดนาม 401 จุด กัมพูชา 252 จุด และมาเลเชีย 63 จุด

ศูนย์บัญชาการฯ เชียงใหม่ รายงานจุดความร้อน (Hotspot) ประจำวันที่ 10 เม.ย.67 รอบเช้า พบจุดความร้อน จำนวน 75 จุดพบในพื้นที่อำเภอ

เชียงดาว 28 จุด
เวียงแหง 12 จุด
ฝาง 8 จุด
แม่แตง 7 จุด
อมก๋อย 6 จุด
กัลยาณิวัฒนา 4 จุด
แม่ออน 2 จุด
พร้าว 2 จุด
สะเมิง 2 จุด
แม่วาง 2 จุด
จอมทอง 1 จุด
แม่แจ่ม 1 จุด

ด้านศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานจุดความร้อนสะสมในประเทศไทย ประจำวันที่  10 เม.ย. 67

จุดความร้อนสะสมในประเทศไทย

สะสม 24 ชม. จำนวน 1,310 จุด
สะสม   7 วัน   จำนวน  12,366 จุด

ไฟไหม้หญ้าและขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 19 จุด ในหลายพื้นที่เขต #สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดตรวจตราไม่ให้มีการเผาในที่โล่งทุกประเภท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง