เงินชาวนาโอนเข้าแล้วรอบ 9 เฮ! เงินเข้าก่อนสงกรานต์ เช็กยอด!

เงินชาวนาโอนเข้าแล้วรอบ 9 เฮ! เงินเข้าก่อนสงกรานต์ เช็กยอด!

View icon 3.0K
วันที่ 11 เม.ย. 2567 | 10.55 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
เช็กยอด! ธ.ก.ส. โอนรอบที่ 9 เงินไร่ละ 1,000 บาท ชาวนา 8,500 ครัวเรือนเฮ! เงินเข้าก่อนสงกรานต์

เงินไร่ละ 1,000 บาท เงินช่วยเหลือชาวนา ล่าสุดวันที่ 10 เม.ย.67  ธ.ก.ส. โอนงวดที่ 9 ให้กับชาวนาที่ได้รับสิทธิทุกจังหวัดทั่วประเทศกว่า 8,500 ครัวเรือน เป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท

สำหรับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ไร่ละพัน) ปีการผลิต 2566/67 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 กรอบวงเงินรวม 54,336 ล้านบาท ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท เป้าหมายเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 4.68 ล้านครัวเรือน

โดยเมื่อวานนี้ (10 เม.ย.67) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้โอนเงินไร่ละ 1,000 บาท เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงเป็นรอบที่ 9 สามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน  BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง จะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านบริการ BAAC Connect ทาง Line: BAAC Family ด้วย หรือผ่านทาง https://chongkho.inbaac.com

เงินไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. ได้โอนเงินให้กับชาวนาไปแล้ว จำนวน 8 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 2 ธ.ค.2566
รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2566
รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2566
รอบที่ 4 เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2567
รอบที่ 5 เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2567
รอบที่ 6 เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2567
รอบที่ 7 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2567
และรอบที่ 8 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2567

ซึ่งเมื่อรวมกับการโอนเงินรอบที่ 9 ในวันที่ 10 เม.ย.67 สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว 4.67 ล้านครัวเรือน เป็นเงินถึง 53,288 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรท่านใด ตกหล่นไม่ได้รับเงินไร่ละ 1,000 บาท ทาง ธ.ก.ส. เน้นย้ำมาว่า ให้รีบปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน และอัปเดตบัญชีการรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ เนื่องจากเหตุที่โอนเงินไม่สำเร็จ เพราะบัญชีที่เกษตรกรแจ้งไว้ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาทิ เกษตรกรบางท่านที่เคยได้รับสิทธิเสียชีวิตไปแล้ว ก็ต้องมีการเปลี่ยนชื่่อมาเป็นทายาทผู้รับผลประโยชน์แทน หรือกรณีบัญชี ธ.ก.ส. ถูกอายัด เพราะบางบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวมานานจึงถูกปิด แต่ตัวเจ้าของบัญชีเองไม่ทราบ ก็ทำให้ไม่สามารถรับสิทธิได้ ก็สามารถติดต่อที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา เพื่ออัปเดตบัญชีให้เป็นปัจจุบัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง