สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

View icon 177
วันที่ 11 เม.ย. 2567 | 20.07 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
วานนี้ เวลา 18.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกิตติพงส์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นำคณะผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2567

เวลา 08.21 น. วันนี้ เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายบุ่ย แทงห์ เซิน (Mr. Bui Thanh Son) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในเดือนสิงหาคม 2567 ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission on Bilateral Cooperation: JCBC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2567

ซึ่งจะมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ 2 ประเทศเข้าร่วมด้วย เพื่อติดตามความคืบหน้า และหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศในทุกด้าน ทั้งในด้านความมั่นคง การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว แรงงาน การศึกษา วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระดับประชาชน อีกทั้งจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสานท่าทีกันในประเด็นระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน

เวลา 14.33 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2561-2565 ในส่วนภูมิภาคของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 รวม 6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา สุรินทร์ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ เพื่อแสดงความขอบคุณ เชิดชูเกียรติผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และยกย่องหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีผู้บริจาคโลหิตและหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง จำนวน 2,518 คน ประกอบด้วย พระภิกษุ รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 จำนวน 1 รูป, พระสงฆ์รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง 47 รูป และ 108 ครั้ง 5 รูป, ผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 จำนวน 84 คน ผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนการบริจาคโลหิต รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ 162 คน, ผู้บริจาคโลหิต รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง 2,060 คน และ 108 ครั้ง 159 คน

ทั้งนี้ ในปี 2567 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการ "ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้ประจำ Give Blood, Give lives, Give forever" เพื่อรณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ข่าวอื่นในหมวด