สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงงานด้านสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

View icon 75
วันที่ 12 เม.ย. 2567 | 20.06 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 07.22 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้อง ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ทรงงานด้านสัตวแพทย์ ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขพันธุ์ผสม เพศผู้ อายุ 1 ปี และผ่าตัดลูกอัณฑะ เนื่องจากลูกอัณฑะผิดที่ หรือ ภาวะทองแดง พร้อมผ่าตัดทำหมันและตัดเนื้องอกที่ปลายอวัยวะเพศให้สุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ เพศผู้ อายุ 9 ปี

สำหรับสัตว์ที่มีอายุมากและมีน้ำหนักเกินเกณฑ์โดยเฉพาะสุนัข มักเกิดเนื้องอกบริเวณผิวหนัง หากปล่อยทิ้งไว้จะมีโอกาสพัฒนาเป็นมะเร็งได้ เจ้าของสัตว์เลี้ยงควรหมั่นสังเกตความผิดปกติบริเวณใบหน้าและลำตัวของสัตว์อยู่เป็นประจำ หากพบก้อนเนื้อที่ผิดปกติควรนำสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์ เพื่อทำการตรวจและวินิจฉัยอย่างละเอียด เพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมป้องกันการลุกลาม หรือกลายเป็นมะเร็งในอนาคต

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยสุขภาพคนและสัตว์ ทรงแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และเทคโนโลยี ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับส่วนรวม ภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียว โดยเฉพาะการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่มีพระปณิธานกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์เลี้ยง รวมถึงการควบคุมประชากรสุนัขที่มากเกินความดูแลด้วยการทำหมันในวัยที่เหมาะสมนั้นเป็นวิธีป้องกันและเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมที่ดีที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง