พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชน เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช 2567

View icon 122
วันที่ 13 เม.ย. 2567 | 20.02 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
วันนี้ ที่ปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชน เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช 2567 โดยมีประชาชนชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทยอยเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวก และแจกจ่ายน้ำดื่มพระราชทานด้วย

อนึ่งในวันที่ 14 เมษายน 2567 เปิดปราสาทพระเทพบิดร ให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปฯ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ส่วนวันที่ 15 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. โดยเข้าทางประตูสวัสดิโสภา ทั้งนี้ โปรดแต่งกายสุภาพ สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง