คนแห่เล่นสงกรานต์ล้นแยกรินคำ

View icon 209
วันที่ 14 เม.ย. 2567 | 20.09 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - จังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศการเล่นนำ้สงกรานต์วันที่ 2 ยังไม่แผ่ว มีชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวแห่กันไปเล่นน้ำที่สี่แยกรินคำ จนล้นเช่นเดิม

นอกจากบรรยากาศการเล่นนำ้สงกรานต์ตามถนนสายสำคัญในตัวเมืองเชียงใหม่แล้ว ในช่วงคำ่ๆ ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวนัดรวมตัวกันไปที่บริเวณสี่แยกรินคำ หน้าห้างสรรพสินค้าชื่อดัง จนล้นไปถึงย่านนิมมานทำให้รถจากกาดสวนแก้วไปรินคำ ต่อเนื่องไปจนถึงถนนนิมมานติดขัด 

ขณะที่นายทักษิณ ชินวัตร ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะไปร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ที่บริเวณแยกรินคำด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง