สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงงานด้านสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

View icon 141
วันที่ 16 เม.ย. 2567 | 20.10 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 07.16 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้อง ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ เพื่อผ่าตัดนิ่วในกระเพราะปัสสาวะให้แก่สุนัขเพศเมีย สายพันธุ์ชิวาวา อายุ 8 ปี และผ่าตัดสิ่งแปลกปลอมในลำไส้ ให้แก่สุนัขเพศผู้สายพันธุ์บางแก้ว อายุ 10 ปี

สำหรับโรคนิ่วเกิดจากการสะสมของตะกอนแร่ธาตุ จนเกิดเป็นก้อนนิ่วในทางเดินปัสสาวะ สามารถเกิดได้ตลอดทางเดินปัสสาวะ ตั้งแต่บริเวณไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ ซึ่งมีหลายชนิด โดยเกิดได้จากหลายสาเหตุร่วมกัน ทั้งปัจจัยจากอายุ, เพศ, พันธุ์ของสัตว์เลี้ยง, ชนิดของอาหารและน้ำ, การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน ได้สนับสนุนสัตวแพทย์และบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนิน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ สนองพระดำริ ด้วยทรงห่วงใยในสุขภาพคนและสัตว์ โดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาด และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี 2573 เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับส่วนรวมตามหลักสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) นับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ได้เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ทั่วทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่มีพระปณิธาน กระตุ้นให้ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เห็นความสำคัญของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่เป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง ซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ รวมถึงการควบคุมประชากรสุนัขที่มากเกินความดูแลด้วยการทำหมัน เป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด และเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง