กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศ 17 – 22 เม.ย. 67

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศ 17 – 22 เม.ย. 67

View icon 166
วันที่ 17 เม.ย. 2567 | 09.17 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
หลังสงกรานต์ กรุงเทพและปริมณฑล ยังต้องเจอฝนฟ้าคะนอง 10 - 20 % ของพื้นที่ ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้น ขณะที่อุณหภูมิภาคเหนือ และกลาง สูงถึง 43 องศาฯ

ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตลอดช่วง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ประกอบกับในช่วงวันที่ 16 – 17 เม.ย. 67 มีแนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 16 – 18 เม.ย. 67 ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 19 – 22 เม.ย. 67 ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค

คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 17 – 22 เม.ย. 67

ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ตลอดช่วง
อุณหภูมิสูงสุด 35 – 43 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 16 – 17 เม.ย. มีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิสูงสุด 37 – 42 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ตลอดช่วง
อุณหภูมิสูงสุด 37 – 43 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ตลอดช่วง โดย
         ในช่วงวันที่ 16 – 17 เม.ย. มีลมกระโชกแรงบางแห่ง ในช่วงวันที่ 16 – 18 เม.ย. ลมใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
         ในช่วงวันที่ 19 – 22 เม.ย. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 26 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 41 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันตลอดช่วง
         ในช่วงวันที่ 16 – 18 เม.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1  เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
         ในช่วงวันที่ 19 - 22 เม.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณตอนล่างของภาค อุณหภูมิสูงสุด 33 – 40 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก) อากาศร้อนในตอนกลางวันตลอดช่วง
         ในช่วงวันที่ 16 – 18 เม.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
         ในช่วงวันที่ 19 - 22 เม.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณตอนล่างของภาค ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิสูงสุด 33 – 39 องศาเซลเซียส

กรุงเทพและปริมณฑล อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ตลอดช่วง
         ในช่วงวันที่ 16 - 17 เม.ย. 67 มีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิสูงสุด 35 – 41 องศาเซลเซียส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง