สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่บูรพาจารย์

View icon 152
วันที่ 21 เม.ย. 2567 | 20.02 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
วันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส และบูรพาจารย์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งจัดขึ้นเป็นการภายในเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดและวันมรณภาพของพระราชรัชมงคลเมธี (เขมาจาโร) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธ ในงานมีการเชิญอัฐิอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์รูปอื่น ๆ ของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามออกประดิษฐานในการบำเพ็ญกุศลด้วย โดยเป็นประเพณีปฏิบัติสืบมาสำหรับศิษยานุศิษย์และญาติของอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์วัดฯ ที่จะจัดงานบำเพ็ญกุศล เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีเป็นประจำทุกปี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง