ถกไม่เถียง ช่อง7HD รับโล่รางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคฯ

ถกไม่เถียง ช่อง7HD รับโล่รางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคฯ

View icon 57
วันที่ 30 เม.ย. 2567 | 14.43 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ถกไม่เถียง ช่อง7HD รับโล่รางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคฯ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดงาน “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2567” ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งการจัดงานวันนี้มีการเสวนาในเรื่อง “กลไกคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ร่วมสร้างสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัย” พร้อมกับมีการมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคฯ รวม 23 รางวัล โดยมีนายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และนายเสน่ห์ ห้องสุวรรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณา และรายการ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด เข้าร่วมงานด้วย

โดยรายการถกไม่เถียง ของบริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ ที่ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ซึ่งมีนายทิน โชคกมลกิจ เป็นผู้ดำเนินรายการ ได้รับโล่รางวัล ประเภทสื่อมวลชนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับ สคบ.

สำหรับวันที่ 30 เมษายนของทุกปี ได้กำหนดให้เป็น “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย” ซึ่งในวันนี้ถือว่าเป็นเวลา 45 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น ซึ่งเป็นกฎหมายกฎหมายสำคัญในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง