ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค สัมมาทิฏฐิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ผ่านแอปพลิเคชัน สมาธิเสบียงบุญ เนื่องในวันฉัตรมงคล

View icon 84
วันที่ 4 พ.ค. 2567 | 20.18 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค สัมมาทิฏฐิ ระลึกถึงพระรัตนตรัย ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถือ อันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ผ่านแอปพลิเคชัน สมาธิเสบียงบุญ ระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง PLAY STORE และ APP STORE