ตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร 3 ช่องทาง โอนแล้ว 9 พ.ค.67

ตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร 3 ช่องทาง โอนแล้ว 9 พ.ค.67

View icon 3.7K
วันที่ 10 พ.ค. 2567 | 11.45 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
ตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร 3 ช่องทาง โอนแล้ว 9 พ.ค.67 ช่วยเหลือค่าครองชีพพ่อแม่ผู้ปกครอง รายละ 600 บาท

"เงินอุดหนุนบุตร" หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โครงการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดสวัสดิการให้กับเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี เดือนละ 600 บาท ที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ต่อครัวเรือน ไม่เกิน 100,000 บาท

อัปเดตล่าสุด เงินอุดหนุนบุตร เดือนพฤษภาคม 2567 กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว เมื่อวานนี้ (9 พ.ค.67) โดยได้รับเงินล่วงหน้าก่อน 1 วันตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินที่จะโอนทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่หากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะจ่ายเงินให้ล่วงหน้าก่อนวันหยุด ซึ่งเนื่องจากเดือนนี้ตรงกับวันพืชมงคล 10 พ.ค.67  จึงได้รับโอนเงินก่อนล่วงหน้า

ปฏิทินการจ่าย "เงินอุดหนุนบุตร" ประจำปี 2567 มีดังนี้

พฤษภาคม 2567 วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2567
มิถุนายน 2567 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
กรกฎาคม 2567 วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
สิงหาคม 2567 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567
กันยายน 2567 วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายอุดหนุนบุตร จะมีการประกาศแจ้งผ่านเพจเฟซบุ๊ก "กรมกิจการเด็กและเยาวชน"

663da74a8e5964.81541352.jpg

ทั้งนี้พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร สามารถตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตร ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

-เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน คลิกที่นี่
-แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ดาวน์โหลดแอปฯ “ทางรัฐ” คลิกที่นี่
-แอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ดาวน์โหลดแอปฯ “เงินเด็ก” ได้ที่ AppStore และ PlayStore

แนะผู้มีสิทธิเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท ควรตรวจสอบข้อมูลดังนี้

1.ตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ
2.หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)
3.ตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่

สำหรับผู้ที่ต้องการลงละเบียนเพื่อรับเงินจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือเงินอุดหนุนบุตร หากผู้ปกครองเด็กมีความประสงค์รับสิทธิ ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้ตลอด

โดยให้ไปติดต่อหรือสอบถามที่สำนักงานเขตที่อาศัยอยู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคติดต่อองค์กรปกครองส่วนตำบลหรือเทศบาลใกล้เคียง และเทศบาลเมืองพัทยาที่อาศัยอยู่ เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง สูติบัตรเด็กแรกเกิด สมุดบัญชีเงินฝาก หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน จะได้รับเงินภายใน 1 เดือน หรือ ดาวน์โหลดผ่านแอพพลิเคชั่น เงินเด็ก โดยสามารถลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์ได้ทันที

อ่านข่าว : ลงทะเบียนได้ทั่วประเทศ เงินอุดหนุนเด็กฯ 600 บาท

หลักเกณฑ์ของการได้รับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท

ผู้ปกครอง
-เป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
-เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
-สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
-สามารถรับเงินผ่านบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน

เด็กแรกเกิด
-อายุไม่เกิน 6 ปี สัญชาติไทย
-ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชนตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนด

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร.08-2091-7245, 08-2037-9767, 08-3431-3533, 06-5731-3199 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง