คอซอวอใช้โดรนโปรยเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ ชะลอการลดพื้นที่ป่า

View icon 18
วันที่ 15 พ.ค. 2567 | 09.02 น.
รอบรั้วเอเชีย
แชร์
องค์กรผู้นำความยั่งยืนคอซอวอ (Sustainability Leadership Kosova) ใช้โดรนโปรยเมล็ดพันธุ์ต้นลินเดนและต้นสน ที่ห่อหุ้มด้วยดินเหนียว ผสมกับดินทราย ปุ๋ยชีวมวล และสารอาหารต่าง ๆ เพื่อป้องกันเมล็ดพืชจากแมลงและสัตว์ฟันแทะชนิดต่าง ๆ ลงไปยังผืนป่าบริเวณโดยรอบกรุงพริสตีนา (Pristina) เมืองหลวงของคอซอวอ เพื่อชะลอการลดลงของผืนป่าจากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอย่างผิดกฎหมายและไฟป่า ซึ่งแต่ละเที่ยวบินโดรนสามารถโปรยเมล็ดพันธุ์ได้ราว 100 เมล็ด โดยพื้นที่ 6.25 ไร่ จะใช้เวลาการโปรยราว 2 ชั่วโมง ใช้เมล็ดพันธุ์ราว 2,000-5,000 เมล็ด ขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้

สำหรับการใช้โดรนโปรยเมล็ดพันธุ์ต้นไม้นี้เป็นการร่วมมือกับบริษัทของโครเอเชียใน "โพรเจก 02" (Project 02) ซึ่งการใช้วิธีนี้รวดเร็วกว่าการปลูกต้นไม้ด้วยมือถึง 5 เท่า และเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลได้เร็วขึ้นด้วย โดยหลายประเทศ อาทิ สหรัฐฯ, บราซิล, แอฟริกา และยุโรป ก็ใช้วิธีการนี้ด้วยเช่นกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง