สระบุรี อบต.หนองหมู จัดซื้อเสาไฟโซลาร์เซลล์ 29.3 ล้าน ป.ป.ช.ลุยตรวจสอบ

สระบุรี อบต.หนองหมู จัดซื้อเสาไฟโซลาร์เซลล์ 29.3 ล้าน ป.ป.ช.ลุยตรวจสอบ

View icon 137
วันที่ 15 พ.ค. 2567 | 10.47 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ป.ป.ช.สระบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบหลัง อบต.หนองหมู จัดซื้อจัดจ้างชุดเสาไฟโซลาร์เซลล์แบบยืดหดได้ 29.3 ล้าน จำนวน 3 โครงการ หวั่นเกิดทุจริต

สระบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี คทาวุธ คลังนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต พร้อมด้วยชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบ ตามที่ได้รับแจ้งข่าวจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterrence Center : CDC) กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ได้มีการจัดทำโครงการติดตั้งชุดเสาไฟแบบยืดหดได้ พร้อมโคมไฟโซลาเซลล์  วงเงินกว่า 4,759,320 บาทนั้น เบื้องต้นเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตอย่างรวดเร็ว โดยได้รับความร่วมมือจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว

จากการลงพื้นที่ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู ได้ทำการจัดซื้อชุดเสาไฟโซลาร์เซลล์แบบยืดหดได้ พร้อมโคมไฟโซลาเซลล์ 60 วัตต์ ซึ่งเป็นสินค้าบัญชีนวัตกรรม จำนวน 3 โครงการ คือ
- ติดตั้งบริเวณศาลเจ้าพ่อแก้วถึงวัดคลองใหม่ หมู่ที่ 3 จำนวน 65 ชุด วงเงินงบประมาณ 4,550,000 บาท     
- ติดตั้งบริเวณถนนสายหมู่ที่ 5 ถึงสุดเขต จำนวน 286 ชุด วงเงินงบประมาณ 20,020,000 บาท
- ติดตั้งบริเวณถนนสายหมู่ที่ 6 บ้านหัวถนน ถึงหมู่ที่ 7 จำนวน 68 ชุด วงเงินงบประมาณ 4,760,000 บาท  
รวมการจัดซื้อชุดเสาไฟโซลาร์เซลล์แบบยืดหดได้ พร้อมโคมไฟโซลาเซลล์ 60 วัตต์ จำนวนทั้งสิ้น 419 ชุด รวมวงเงินงบประมาณ 29,330,000 บาท

เบื้องต้นสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระบุรี ได้กำชับให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมูดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้สำนักงาน ป.ป.ช.สระบุรีได้ประสานขอทราบข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง