ค่าไฟลดอีก 4 เดือน 19.05 สตางค์ต่อหน่วย พ.ค.-ส.ค.2567

ค่าไฟลดอีก 4 เดือน 19.05 สตางค์ต่อหน่วย พ.ค.-ส.ค.2567

View icon 129
วันที่ 15 พ.ค. 2567 | 12.07 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
MEA ย้ำมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ตามมติ ครม. ลดค่าไฟฟ้า 19.05 สตางค์ต่อหน่วยแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้าน ตั้งแต่ พ.ค. - ส.ค.2567

ค่าไฟฟ้า วันนี้(15 พ.ค.2567) การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ย้ำมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ในคราวประชุมวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่องจากมาตรการเดิมที่จะสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน 2567 เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยในส่วนมาตรการด้านไฟฟ้า ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน 19.05 สตางค์ต่อหน่วย สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2567

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนระมัดระวังการรับข้อมูลจากช่องทางการสื่อสารในสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และทำให้ประชาชนเกิดความสับสนได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลค่าไฟฟ้าได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA หรือติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง