สุดเจ๋ง ทำฝนด้วยคลื่นความถี่ต่ำ

View icon 164
วันที่ 15 พ.ค. 2567 | 13.54 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงนามสัญญาสนับสนุนโครงการ "การศึกษาศักยภาพการเพิ่มปริมาณน้ำฝนด้วยเทคโนโลยีคลื่นเสียงความถี่ต่ำในประเทศไทย" หวังเพิ่มประสิทธิภาพการทำฝนเทียม แก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกร และลดผลกระทบการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภคกับผู้ใช้น้ำทั่วประเทศ รวมถึงเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในเขื่อน อ่างเก็บน้ำ และพื้นที่ที่มีอุปสรรคด้านการบิน เนื่องจากสามารถกำหนดจุดที่จะทำให้ฝนได้เอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง