โรงเรียนสังกัด กทม. เปิดเทอมวันแรก บรรยากาศคึกคัก

View icon 42
วันที่ 16 พ.ค. 2567 | 13.55 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร วันนี้เปิดเทอมวันแรก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดราชนัดดา เขตพระนคร เน้นย้ำเรื่องการใส่ใจคุณภาพการศึกษาทุกโรงเรียนต้องเท่าเทียมกันทุกโรงเรียน ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดใหญ่

ส่วนนโยบายที่ต้องทำคู่ขนานกันไป เช่น ห้องเรียนปลอดฝุ่น ห้องน้ำ โรงอาหารต้องสะอาด ห้องเรียนต้องมีครูสอนที่เพียงพอ จ้างธุรการมาทำงานด้านเอกสาร ลดภาระครู ด้านหลักสูตรปีนี้มีการนำร่อง 34 โรงเรียน เปลี่ยนมาใช้ หลักสูตรฐานสมรรถนะ และการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง มีสวัสดิการเรียนฟรี อาหารเช้า-อาหารกลางวันฟรี ชุดนักเรียนฟรี รวมถึงนโยบายแจกผ้าอนามัยให้กับเด็กนักเรียนหญิง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง