กทม. ตรวจเยี่ยมเปิดเทอมวันแรก 34 โรงเรียน นำร่องปรับหลักสูตรเป็น Skills Based ยึดสมรรถนะเด็กเป็นที่ตั้ง

กทม. ตรวจเยี่ยมเปิดเทอมวันแรก 34 โรงเรียน นำร่องปรับหลักสูตรเป็น Skills Based ยึดสมรรถนะเด็กเป็นที่ตั้ง

View icon 69
วันที่ 16 พ.ค. 2567 | 13.51 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วันนี้ (16 พ.ค. 67) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนในเขตพระนคร โดยเปิดเผยว่า ในวันนี้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้มีการกระจายกันลงพื้นที่โรงเรียนกลุ่มเขตต่าง ๆ

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีโรงเรียนขนาดเล็กที่เด็กนักเรียนน้อยกว่า 100 คน จำนวน 47 โรงเรียน จาก 437 โรงเรียน ไม่ว่าเด็กนักเรียนจะเยอะหรือน้อยต้องใส่ใจ คุณภาพต้องได้เท่าเทียมไม่แพ้โรงเรียนขนาดใหญ่

โดยสื่อการเรียนการสอนไม่แพ้กว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ แต่อาจต้องใช้เทคโนโลยีหรือการช่วยเหลือครูเพิ่มเติมเพื่อให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีนโยบายด้านการศึกษาที่ต้องทำคู่ขนานคือ

1. โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ห้องเรียน ห้องปลอดฝุ่น ห้องดนตรี ห้องคอมพิวเตอร์ ต้องทำให้ดีและได้มาตรฐาน

2. ครู ต้องเร่งเติมครูให้เต็มตามอัตราหรือกรอบที่ได้ รวมถึงมีการจ้างธุรการมาทำงานด้านเอกสารเพื่อช่วยลดภาระครู

3. หลักสูตร มีการใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาตั้งแต่ปี 2551 ปีนี้เป็นปีแรกที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมโรงเรียนนวัตกรรมการศึกษา โดยมีโรงเรียนในสังกัดนำร่องเข้าร่วมจำนวน 34 โรงเรียน

4. ผู้ปกครอง อยากให้สวัสดิการช่วยเหลือผู้ปกครอง ซึ่งกรุงเทพมหานครมีสวัสดิการเรียนฟรี อาหารเช้า อาหารกลางวัน รวมถึงแจกผ้าอนามัย เป็นต้น รวมถึงดูแลเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาด้วย