สามเณรกานต์กวินต์ อายุ 8 ขวบ สอบผ่านปาติโมกข์

สามเณรกานต์กวินต์ อายุ 8 ขวบ สอบผ่านปาติโมกข์

View icon 613
วันที่ 16 พ.ค. 2567 | 15.09 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
สาธุ สามเณรกานต์กวินต์ อายุ 8 ขวบ สอบผ่านเป็นสามเณรผู้ทรงพระปาติโมกข์ ท่องจบในเวลา 55 นาที

โครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์-วัดตะโก ทยอยเปิดเผยรายชื่อสามเณรผู้สอบผ่านเป็นสามเณรผู้ทรงพระปาติโมกข์ โดยหนึ่งในรายชื่อ ปรากฎชื่อสามเณรกานต์กวินต์ ธานีวรรณ อายุ 8 ขวบ วัดนิคมผัง 16 จ.นครราชสีมา สอบผ่านเป็นสามเณรผู้ทรงพระปาติโมกข์ โครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโดย วัดตะโกร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชชาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2567

สามเณรกานต์กวินต์ ธานีวรรณ อายุ 8 ขวบ สอบผ่านเป็นรูปที่ 37 อาจารย์ผู้สอบทาน พระมหาใจ เขมจิตโต (ป.ธ.๙) ประธานดำเนินโครงการฯ เริ่มสอบเวลา 06.05 น. สอบจบเวลา 07.01 น. ใช้เวลาในการสอบรวม 55 นาที 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง