ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเจริญอริยมรรค สัมมาทิฏฐิ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567

View icon 64
วันที่ 16 พ.ค. 2567 | 20.06 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ว่าเป็นสรณะที่พึ่ง ที่ยึดถือ อันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567 ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ” ระหว่างวันที่ 17-23 พฤษภาคม 2567 สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง PLAY STORE และ APP STORE

ข่าวอื่นในหมวด