เลือกใหม่ 200 ที่เก้าอี้ สว. ตอนที่ 5 ข้าราชการ สมัคร สว.

View icon 27
วันที่ 17 พ.ค. 2567 | 07.19 น.
สนามข่าว 7 สี
แชร์
สนามข่าว 7 สี - นอกจากสมาชิกพรรคการเมืองต้องลาออก เพื่อมาสมัคร สว. แล้ว ข้าราชการก็ต้องลาออกด้วยเช่นกัน แต่ถ้าไม่ได้รับเลือกเป็น สว. จะกลับเข้ารับราชการอีกได้หรือไม่ วันนี้ คุณบิว ปิ่นปินัทธ์ มีคำตอบใน เลือกใหม่ 200 ที่เก้าอี้ สว.

ข้าราชการขอลาออกเพื่อสมัคร สว. ทำได้ แต่ต้องลาออกก่อน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ เปิดโอกาสให้ข้าราชการลาออกไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ตำแหน่งทางการเมืองอื่น ๆ ได้ รวมถึง สว.ด้วย โดยเมื่อยื่นลาออกแล้ว ต้องรอให้มีผลทางกฎหมายก่อน และเมื่อการเลือก สว. จบลง ถ้าไม่ได้รับเลือกเป็น สว. แล้วอยากกลับมาเป็นข้าราชการอีก ก็ทำได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหัวหน้างานด้วยว่าจะรับเข้าบรรจุในตำแหน่งเดิมหรือไม่