บิ๊กอุ้ม ร่อนหนังสือ แจ้งโรงเรียน ผ่อนผันแต่งชุดนักเรียน-รองเท้า ลดภาระผู้ปกครอง

บิ๊กอุ้ม ร่อนหนังสือ แจ้งโรงเรียน ผ่อนผันแต่งชุดนักเรียน-รองเท้า ลดภาระผู้ปกครอง

View icon 68
วันที่ 17 พ.ค. 2567 | 14.12 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ใส่ชุดอื่นได้ “บิ๊กอุ้ม” มีหนังสือด่วน แจ้งโรงเรียนผ่อนผันแต่งชุดนักเรียน-รองเท้า เน้นประหยัดและเหมาะสม ลดภาระผู้ปกครอง

วันนี้ (17 พ.ค.67) พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงเรียนได้เปิดภาคเรียนแล้ว เด็กบางคนไม่มีความพร้อมเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา ตนจึงลงนามบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ถึงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดและองค์กรในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "การยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียน" เพื่อเป็นแนวทาง และเป็นความสบายใจของผู้บริหารสถานศึกษาว่าหากเด็กมีความจำเป็น และเพื่อความประหยัดและเหมาะสมกับสถานศึกษานั้น ก็อาจจะมีการผ่อนผันหรือยกเว้นทั้งเรื่องเครื่องแบบนักเรียน มีรองเท้าอะไรก็ใส่ไปได้ หรือรองเท้าแตะก็อาจใส่ไปเรียนได้ตามสภาพ และให้สำรวจข้อมูลเด็กแล้วรายงานการดำเนินการมาให้ตนทราบด้วย

สำหรับ หนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด/ในกำกับ กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 16 พ.ค. 2567 เรื่อง การยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียน ระบุว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการศึกษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 "เรียนดี มีความสุข" ที่มุ่งเน้นการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง สู่การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต ให้ทุกหน่วยนำไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและปฏิบัติราชการ นั้น

เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนและผู้ปกครอง จึงให้ทุกหน่วยแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด พิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบและรองเท้าของนักเรียน เป็นชุดหรือรองเท้าอื่น โดยคำนึงถึงความประหยัดและเหมาะสม แล้วรายงานผลการดำเนินการ พร้อมข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบ