สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรส่วนจัดแสดงนิทรรศการ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และจอร์จ เซเดส ที่สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

View icon 123
วันที่ 17 พ.ค. 2567 | 20.01 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรส่วนจัดแสดงนิทรรศการ "กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และจอร์จ เซเดส" ที่สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส