พบพะยูน 3 ตัว บริเวณหน้าหาดนพรัตน์ธารา

พบพะยูน 3 ตัว บริเวณหน้าหาดนพรัตน์ธารา

View icon 156
วันที่ 18 พ.ค. 2567 | 19.05 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
พบพะยูน 3 ตัว หากินบริเวณหน้าหาดนพรัตน์ธารา ลูกพะยูนตัวน้อยว่ายน้ำเคียงข้าง ขอความร่วมมือเรือนำเที่ยวชะลอความเร็วขณะเข้าปากร่องน้ำ ใกล้พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล

วันนี้ (18 พ.ค.67) อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ได้ดำเนินการสำรวจและติดตามพฤติกรรมพะยูน บริเวณหาดนพรัตน์ธารา โดยใช้วิธีการบินสำรวจจากอากาศยานไร้คนขับ (UAV-drone) การสำรวจเบื้องต้น พบพะยูน 3 ตัว เป็นพะยูน ตัวเต็มวัย 2 ตัว และลูกพะยูน 1 ตัว ซึ่งจากการสังเกตด้วยสายตา พบว่าพะยูนแสดงพฤติกรรมว่ายน้ำหาอาหารบริเวณที่มีแหล่งหญ้าทะเล โดยมีลูกพะยูนตัวน้อย ว่ายน้ำเคียงข้าง

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ได้มีประกาศอุทยานแห่งชาติ ว่าด้วย มาตรการและข้อปฏิบัติในการอนุรักษ์พะยูนและแหล่งหญ้าทะเล ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการนำเที่ยว ประชาชน และนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ยานพาหนะในการสัญจรทางน้ำให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ และชะลอความเร็วเรือลงขณะเข้าปากร่องน้ำ หรือเข้าใกล้พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีทุ่นติดธงสีเหลืองแสดงสัญลักษณ์แนวเขตชะลอความเร็วเรือ อยู่บริเวณขอบเขตแหล่งหญ้าทะเล สำหรับพื้นที่ที่มีแหล่งหญ้าทะเล ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 3 นอต และไม่เกิน 20 นอต ในพื้นที่ชายฝั่งที่เป็นเขตการแพร่กระจายของพะยูน

ลูกพะยูน จะต้องอาศัย "น้ำนมแม่" เป็นอาหารหลัก หากแม่พะยูนตายหรือพลัดหลงกับลูก ในขณะที่ลูกพะยูนยังตัวเล็กมาก ลูกพะยูนจะไม่สามารถมีชีวิตรอดอยู่ในธรรมชาติได้เลย เราทุกคนจึงต้องช่วยกันให้พะยูนตัวน้อยได้เติบโตอยู่เคียงข้างท้องทะเลไทยไปนานๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง