สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงประสบความสำเร็จในการสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาชนจีน สู่ความมั่นคงทางยาของประชาชนและประเทศไทย

View icon 176
วันที่ 18 พ.ค. 2567 | 20.03 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงประสบความสำเร็จในการสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาชนจีน สู่ความมั่นคงทางยาของประชาชนและประเทศไทย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง