เศรษฐา มั่นใจตั้งรัฐมนตรีคุณสมบัติถูกต้อง

View icon 47
วันที่ 18 พ.ค. 2567 | 20.06 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - นายกรัฐมนตรี มั่นใจทำหน้าที่อย่างชอบธรรมในการตั้งนายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  หลังขอความเห็นจากกฤษฎีกาแล้ว

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้บอกถึงเรื่องที่สมาชิกวุฒิสภา 40 คน เข้าชื่อยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้วินิจฉัยความสิ้นสุดลงของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีของนายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

หลังมีพฤติกรรมเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 170 (4) ประกอบมาตรา 160 (4) และ( 5) ประเด็นที่ว่าด้วยขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ถือเป็นหน้าที่ของ
สว. ที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ต้องทำ ส่วนตนเองก็ต้องพิสูจน์ ว่าได้ทำถูกต้องตามกฎหมาย เพราะมีการสอบถามไปทางคณะกรรมการกฤษฎีกา และมั่นใจว่า จะสามารถตอบคำถามได้

อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวแจ้งว่า มาตราที่นายกรัฐมนตรีได้สอบถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา ไม่ใช่มาตรา ที่ทางสว.นำไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย

ขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการประชุมในวันที่ 23 พฤษภาคม เป็นการประชุมตามวาระ โดยคาดว่าเรื่องดังกล่าวจะมีการบรรจุเข้าวาระการพิจารณา หลังจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้ในเชิงธุรการแล้ว