ลุยสอบวิลลา รุกป่าภูเขาลาดชันเกาะสมุย

View icon 1.7K
วันที่ 18 พ.ค. 2567 | 23.25 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4 พร้อมด้วยหัวหน้าชุดแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบการก่อสร้างวิลล่าหรูบนเขา 6 จุดในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีภายหลังพบความไม่ชอบมาพากลการออกเอกสารสิทธิที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีการนำ สค.1 ใช้แล้วไปออกซ้ำโดยที่ผ่านมาได้ดำเนินคดีกับเจ้าของที่ดินและเจ้าหน้าที่รัฐบางคนแล้ว และพบวิลลาหรูบางแห่งมีใบอนุญาตก่อสร้างโดยที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่พิจารณาตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องพื้นที่ความลาดชันเกินร้อยละ 35-50 และอาคารสูงได้ไม่เกิน 6 เมตรรวมถึงความลาดชันมากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งห้ามก่อสร้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง