นิด้าโพล เผย ประชาชนเห็นด้วย นำกัญชากลับเป็นยาเสพติด ชี้รัฐบาลไม่ควรจ่ายค่าชดเชย

View icon 56
วันที่ 19 พ.ค. 2567 | 10.02 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - นิด้าโพล เผยผลสำรวจความเห็นประชาชน 1,310 คน เกี่ยวกับกัญชาเป็นยาเสพติด พบว่าร้อยละ 53.74 ระบุว่า เป็นยาเสพติด แต่ก็มีประโยชน์ รองลงมา ร้อยละ 33.59 ระบุว่า เป็นยาเสพติดและไม่มีประโยชน์ใด ๆ และอีกร้อยละ 11.60 ระบุว่า ไม่เป็นยาเสพติด
 
ขณะที่ความเห็นต่อการกำหนดนโยบายกัญชาของรัฐบาล ร้อยละ 74.58 ระบุว่า เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการรักษาโรค รองลงมา ร้อยละ 19.39 ระบุว่า รัฐบาลไม่ควรออกนโยบายใด ๆ เพื่อสนับสนุนกัญชา ผลิตภัณฑ์กัญชา และ เห็นด้วยมาก ร้อยละ 60.38 นำกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติดอีกครั้ง

ส่วนการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ปลูกกัญชาหรือนักธุรกิจกัญชา หากนำกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติดอีกครั้ง ร้อยละ 46.95 ระบุว่า รัฐบาลไม่ควรจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ใดเลย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง