เลือกใหม่ 200 ที่เก้าอี้ สว. ตอนที่ 7 เอกสารสมัคร สว.

View icon 49
วันที่ 21 พ.ค. 2567 | 07.31 น.
สนามข่าว 7 สี
แชร์
สนามข่าว 7 สี - เตรียมตัว เตรียมใจ ไปสมัคร สว. กันแล้ว มาตรวจทานกันอีกทีว่า เอกสารครบหรือยัง มีอะไรบ้าง ไปติดตามจาก คุณบิว ปิ่นปินัทธ์ ใน เลือกใหม่ 200 ที่เก้าอี้ สว.

มาเตรียมเอกสารไปสมัคร สว. กัน อันดับแรก คุณต้องมีใบสมัครก่อน กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 8.5*13.5 นิ้ว 2 รูป มีหนังสือรับรองประสบการณ์ด้านที่สมัคร และต้องมีคนรับรองและพยานเซ็นชื่อกำกับมาด้วย อย่าลืมขอสำเนาบัตรประชาชน คนรับรอง กับพยาน แนบมาด้วย

อย่าลืม เตรียมเงินค่าสมัครมาด้วย 2,500 บาท