Green Report : เกาะภารกิจ รุกขกร สำรวจไม้ใหญ่ ป้องกันพายุฝนลมแรง

View icon 73
วันที่ 21 พ.ค. 2567 | 12.54 น.
7 สีช่วยชาวบ้าน
แชร์
7 สีช่วยชาวบ้าน - กรีนรีพอร์ต มีคำเตือนฝนฟ้าอากาศในช่วงนี้ บางพื้นที่ฝนตก ลมแรง พัดพาต้นไม้โค่นล้มทับทรัพย์สินเสียหาย แต่ คุณบี กมลาสน์ มีแนวทางป้องเหตุการณ์เหล่านี้ได้ ติดตามกัน

ช่วงเข้าหน้าฝนของทุก ๆ ปี เรามักได้เห็นภาพต้นไม้ล้ม หักโค่นใส่รถพัง ร้ายแรงถึงขั้นกิ่งไม้ใหญ่ร่วงหล่นทับคนบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ในเมือง ที่มีปัจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม ที่มีตึกรามบ้านช่องแน่นขนัด จนเหลือช่องลมเพียงเล็กน้อย เมื่อลมพัดผ่านได้เพียงช่องลมเล็ก ๆ จึงมีความรุนแรง จนทำให้ต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่จำกัด รากฐานไม่แข็งแรงพอ หักโค่นได้โดยง่าย

หากเป็นต้นไม้ขนาดเล็ก ไม่ต้องปีนป่าย รุกขกรแนะนำว่าเราสามารถดูแลได้ด้วยตัวเอง โดยควรทำ​ค้ำยันต้นไม้ โดยไม่ยึดต้นให้แน่นเกินไป เพื่อให้ต้นไม้เคลื่อนไหวตามธรรมชาติได้ และทำให้รากแข็งแรงขึ้น

ขณะที่ควรปลูกต้นไม้ ในที่ที่มีการป้องกันลม ให้น้ำต้นไม้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ราก และกิ่งแข็งแรง ตัดแต่งต้นไม้เป็นประจำ เพื่อกำจัดกิ่งที่ตาย หรือ กิ่งที่ไม่สมดุล มีน้ำหนักมากไป หรือ ยืดยาวเกินไป

แต่หากเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ แนะนำว่าควรให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการให้ ด้วยอุปกรณ์ และวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต และสภาพแวดล้อมโดยรวม เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม รอไม่ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง