โกลเดน บอย สมบัติของแผ่นดินไทย

View icon 59
วันที่ 22 พ.ค. 2567 | 05.15 น.
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - ประติมากรรม "โกลเดน บอย" สมบัติชาติไทยกลับถึงประเทศแล้ว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พร้อมเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ (22 พ.ค.) เป็นต้นไป ขณะที่คณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ และนักวิชาการ เร่งไขปริศนาเครื่องประดับสูญหาย

นับเป็นการกลับแผ่นดินในรอบ 50 ปี ของ "โกลเดน บอย" ประติมากรรมสำริด รูปพระศิวะสวมเครื่องทรงแบบบุคคลชั้นสูง ศิลปะเขมรในไทยสมัยเมืองพระนคร แบบบาปวน อายุประมาณ 900 ปี และประติมากรรมรูป "สตรีพนมมือ" หลังพิสูจน์ทราบว่าโบราณวัตถุ 2 รายการนี้เป็นสมบัติของชาติไทย  ซึ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร จะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมตั้งแต่วันนี้ (22 พ.ค.) เป็นต้นไป

ทั้งนี้มีข้อมูลว่า เครื่องประดับเพชร 5 ชิ้น ทั้ง มงกุฎเพชร, ลูกตาเพชร, สร้อยสังวาลเพชรนิล, กำไลแขนเพชร และเข็มกลัดเพชรและนิล ทั้งหมดหายไปนั้น ดร.ทนงค์ศักดิ์ หาญวงษ์ นักวิชาการอิสระด้านโบราณคดี หนึ่งในคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ กล่าวว่า ไม่เคยมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องประดับมาก่อน แต่จากการศึกษาวิจัยของสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา พบว่า โบราณวัตถุเขมรโบราณ มีเครื่องประดับทองติดมากับองค์ประติมากรรมจริง แต่อีกมุม ระบุว่า ร่องรอยของประติมากรรม โกลเดน บอย ไม่มีเครื่องประดับแยกชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะหล่อเครื่องประดับต่าง ๆ ติดกับตัวประติมากรรมเลย โดยสันนิษฐานว่าอาจเป็นประติมากรรมที่มีเครื่องประดับติดองค์มาตั้งแต่แรก แต่คณะทำงาน ยังไม่ทิ้งประเด็นเรื่องเครื่องประดับที่หายไป และจะสืบค้นข้อมูลหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อหาคำตอบที่แน่ชัดต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง