พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567

View icon 750
วันที่ 22 พ.ค. 2567 | 20.03 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 17.13 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567

ในการนี้ ทรงจุดเทียนรุ่ง ทรงรับกระทงดอกไม้วางบนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา

จากนั้น เสด็จออกจากพระอุโบสถ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียน ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า แล้วพระราชทาน เพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้ จำนวน 6 พระอาราม ประกอบด้วย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, วัดบวรนิเวศวิหาร, วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แล้วทรงหยิบเทียนชนวน ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า ทรงถือเทียนนั้นไว้ แล้วเจ้าพนักงานศุภรัต นำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟ สำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถ โดยพระราชวงศ์ และข้าราชการ ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้น

เมื่อเสร็จการต่อเทียนแล้ว พระราชทานเทียนชนวนนั้นให้เจ้าพนักงานสนมพลเรือนรับไป จากนั้น ทรงกราบที่พระแท่น แล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย จบ ทรงรับโคม แล้วทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ทางจันทรคติ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชนถือเป็นประเพณีสำคัญในการบำเพ็ญกุศล ส่วนราชประเพณีนั้น พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และองค์อัครศาสนูปถัมภก ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชามาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย

เมื่อเสด็จพระราชดำเนิน เวียนรอบพระอุโบสถ ครบ 3 รอบแล้ว เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสน์ศิลา จากนั้น ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล จากนั้น พระเทพวชิรเมธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา เรื่อง "วิสาขปูชากถา" จบแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระเทพวชิรเมธาจารย์ ถวายอนุโมทนา เสร็จแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม บูชากัณฑ์เทศน์แด่พระราชาคณะที่ถวายเทศน์ แล้วทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์ 4 รูป ที่สวดรับอนุโมทนา จากนั้น พระสงฆ์ถวายอดิเรก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และนักท่องเที่ยวที่มากราบสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ได้เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ พร้อมชมโคมตรา และเทียนที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายเป็นพุทธบูชาในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567 จนถึงเวลา 20.30 น.

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง