สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567

View icon 114
วันที่ 22 พ.ค. 2567 | 20.08 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567

ข่าวอื่นในหมวด