ไทยเป็นศูนย์กลางฐานการผลิตยานยนต์ อันดับ 1 อาเซียน

ไทยเป็นศูนย์กลางฐานการผลิตยานยนต์ อันดับ 1 อาเซียน

View icon 119
วันที่ 24 พ.ค. 2567 | 10.16 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ไทยยังครองอันดับ 1 ศูนย์กลางฐานการผลิตยานยนต์ ในอาเซียน โดยเป็นอันดับ 5 ของเอเชีย และอันดับ 10 ของโลก ในปี 2566  โดยรัฐบาลมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ควบคู่กับผลักดันนวัตกรรมยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่ศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งอนาคต

วันนี้ ( 24 พ.ค.67) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยข้อมูลการผลิตรถยนต์ของไทยจากสถาบันยานยนต์ ซึ่งพบว่า ในปี 2566 ตลาดยานยนต์ของไทยมีมูลค่าคิดเป็น 18% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือมีมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านล้านบาท และมีมูลค่าการส่งออกรถยนต์ 688,531.24 ล้านบาท โดยประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกยานยนต์ไปยัง 3 ภูมิภาคหลัก ได้แก่ เอเชีย โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง มากกว่า 70% ของการส่งออกรวม ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นฐานการผลิตยานยนต์อันดับ 1 ของอาเซียน อันดับ 5 ของเอเชีย และ อันดับ 10 ของโลก

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ของไทยมีการเติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้มแข็งทางด้านห่วงโซ่อุปทาน เป็นศูนย์กลางและฐานการผลิตยานยนต์ระดับโลก เพิ่มยอดการผลิตและการส่งออกยานยนต์ และมีนโยบายส่งเสริมการขับเคลื่อนการผลิตยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยมลพิษ สะอาด ประหยัด และปลอดภัย ซึ่งได้มีการดำเนินการให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนในการผลิต ส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันมีค่ายรถยนต์ จากจีนและญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนและมีแผนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle: BEV) ในประเทศไทยในปี 2567 หลายราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง