สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

View icon 192
วันที่ 24 พ.ค. 2567 | 20.03 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 08.52 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตร จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี พร้อมด้วยครูที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พุทธศักราช 2567 และสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตร แห่งที่ 1-7 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนวิทยากร โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเฝ้าด้วย

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดประจำปี 2566 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดประจำปี 2566 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และคณะกรรมการร้านค้ากาชาดราชทัณฑ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดประจำปี 2566 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นางยุพา ทรัพย์ยิ่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายคูปองเล่นเกม และออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2566 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นายธนัท วงษ์ชูแก้ว เลขาธิการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย นำคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน "โบรกเกอร์ แบดมินตัน แชมเปียนชิพส์ 2024" (Broker Badminton Championship 2024) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นางสุภาพร การย์กวินพงศ์ นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2566 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว นำคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน และผู้บริหารและครู โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ครูของโรงเรียนดังกล่าวที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม 2567 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." ด้วย

เวลา 14.39 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี 2567 โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้สนับสนุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกประดับอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." ของมูลนิธิ ฯ

จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ หนังสือจากราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, พระราชทานพระราชนิพนธ์ เรื่อง "จานผสมสี" ให้มูลนิธิพิมพ์เผยแพร่, สรุปการให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิ ฯ ปีการศึกษา 2525-2566, สรุปการดำเนินการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2566, การดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิด วิทยาศาสตร์ สู่เส้นทางอาชีพสำหรับเยาวชน ปี 2567 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สรุปการจัดทำและจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติและหนังสืออื่น ๆ ของมูลนิธิฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และโครงการจัดทำสารคดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 2 เมษายน 2568

ข่าวอื่นในหมวด