พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สำนักงานองคมนตรี บำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันอสัญกรรม ครบ 5 ปี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

View icon 149
วันที่ 26 พ.ค. 2567 | 20.04 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สำนักงานองคมนตรี บำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันอสัญกรรม ครบ 5 ปี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานสงฆ์ และพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2463 เป็นบุตรของรองอำมาตย์โทหลวงวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสูลานนท์) และ นางวินิจ ทัณฑกรรม (ออด ติณสูลานนท์) โดยได้เข้าร่วมรบในสงครามอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่ประเทศกัมพูชาก่อนเข้าสังกัดกองทัพพายัพและทำการรบในสงครามโลก ครั้งที่ 2 จากนั้น ไปรับราชการที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และได้ทุนไปศึกษาต่อที่โรงเรียนยานเกราะของกองทัพบกสหรัฐ โดยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า, ผู้บัญชาการทหารบก ทั้งยัง เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 16 ของประเทศ ถึง 3 สมัย หลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษ และเป็นประธานองคมนตรี พลเอก เปรม ฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความซื่อตรง จริงใจ จึงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ได้รับหน้าที่สำคัญในการเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และประธานองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบัน จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 สิริอายุได้ 99 ปี