ครม.พิจารณางบฯ ปี 67 เพิ่มเติม ดิจิทัลวอลเล็ต

View icon 66
วันที่ 28 พ.ค. 2567 | 07.28 น.
สนามข่าว 7 สี
แชร์
สนามข่าว 7 สี - รัฐบาลเคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลายระยะแต่เร่งด่วนเฉพาะหน้านี้ให้เป็นการผ่านงบประมาณของประเทศ อีก 2 สัปดาห์มาหารือกันอีกรอบ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

แต่อย่างแรกที่จะเข้าคณะรัฐมนตรีวันนี้ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง ปรับปรุงแผนการคลังระยะปานกลาง ภายหลังรัฐบาลจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อรองรับโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต จำนวน 122,000 ล้านบาท

แต่มาดูการแก้ปัญหาเศรษกิจจากผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องให้คนเข้าถึงแหล่งเงินทุนเร่งด่วน โดยส่วนงานเฉพาะหน้า ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นปัญหาเศรษฐกิจ ว่าต้องมีการกระตุ้น จึงพยายามหางบประมาณมากระตุ้น ที่ต้องอยู่ในวินัยทางการเงินการคลัง

โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการว่าอะไรที่ทำได้ทำเลยและให้มารายงานความคืบหน้าใน 2 สัปดาห์มาหารือเพิ่มเติมอีก

และกลุ่มคนครอบครองรถหรู ที่บอกว่าได้ซื้อรถหรูมาอย่างถูกต้องจะเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนกับนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความเป็นธรรมหลังมีการซื้อ แต่กลับถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI อายัดรถยนต์ที่ซื้อมา โดยอ้างว่าบริษัทที่นำเข้ารถยนต์หรู เลี่ยงการเสียภาษี ซึ่งขณะนี้กำลังเดินทางนำรถมายังทำเนียบรัฐบาล