พนง.เอกชน เช็กคุณสมบัติ กู้ได้ 10 เท่าของเงินเดือน เพิ่มสภาพคล่อง

พนง.เอกชน เช็กคุณสมบัติ กู้ได้ 10 เท่าของเงินเดือน เพิ่มสภาพคล่อง

View icon 3.6K
วันที่ 28 พ.ค. 2567 | 10.03 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
"ออมสิน" ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง เปิดยื่นขอสินเชื่อพนักงานเอกชน กู้ได้ 10 เท่าของเงินเดือน ผ่อนนาน 7 ปี

ธนาคารออมสิน ช่วยเพิ่มสภาพคล่องเปิดกู้สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชนที่ทำข้อตกลง (MOU) กับธนาคาร เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น โดยให้กู้ได้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน รายละเอียดและคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

-เป็นพนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงานเอกชน ทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ส่วนกลาง)
-มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
-มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ยกเว้น กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan) มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
-มีเงินเดือนต่อเดือน ตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
-ไม่สามารถกู้ร่วมได้
-เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

เช็กรายชื่อหน่วยงานข้อตกลงเอกชน (MOU) กับธนาคารออมสิน คลิกที่นี่

จำนวนเงินให้กู้

กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan) ให้กู้ไม่เกิน 500,000 บาท
– อายุงานไม่เกิน 2 ปี ให้กู้ได้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน
– อายุงานเกิน 2 ปีขึ้นไป ให้กู้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท
– อายุงานไม่เกิน 2 ปี ให้กู้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน
– อายุงานเกิน 2 ปี ให้กู้สูงสุด 15 เท่าของเงินเดือน

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

66554a3eca5786.71640285.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง