ไข่ไก่คละขึ้นราคาแตะฟองละ 4 บาท พรุ่งนี้

View icon 72
วันที่ 28 พ.ค. 2567 | 13.53 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกาศราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ปรับขึ้นฟองละ 20 สตางค์ จากฟองละ 3 บาท 80 สตางค์ เป็นฟองละ 4 บาท มีผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ซึ่งแหล่งข่าวผู้ค้าไข่ไก่ เผย ในวงการค้าไข่ไก่ทราบกันดีว่า ปัญหาไข่ไก่ที่ปรับราคาครั้งนี้ เนื่องจากไข่ไก่ส่วนหนึ่ง หายไปจากตลาดโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งการขยับราคาหน้าฟาร์ม จะทำให้ราคาขายปลีกขยับขึ้นแผงละ 6 บาท