ครึ่งทางผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติ ให้คะแนนตัวเอง 5 เต็ม 10

View icon 51
วันที่ 28 พ.ค. 2567 | 13.55 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - ผ่านมา 2 ปี ในตำแหน่ง ผู้ว่าฯ กทม. ของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ วันนี้มีการแถลงใหญ่ ทำอะไรตามสัญญาไปบ้าง ชูผลงานเน้นแก้ปัญหาเรื้อรังของชาว กทม. ทั้งหาบเร่แผงลอย, ทางเดินเท้าที่ไม่ปลอดภัย, ปัญหาขาดแคลนพื้นที่สีเขียว รวมทั้งการระบายน้ำในช่วงฝนตกที่แก้ไปแล้ว 370 จุด จาก 737 จุด ส่วน Traffy Fondue ช่องทางรับฟังเสียงประชาชน แก้ไขไปแล้วกว่า 460,000 เรื่อง อีก 2 ปีที่เหลือ เน้นแก้ปัญหาผังเมือง การจราจร และรถสาธารณะ ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงมากที่สุด โดย 2 ปีที่ผ่านมา ให้คะแนนตัวเอง 5 เต็ม 10 เพราะยังมีอีกหลายเรื่องต้องเร่งพัฒนา