ปชช.ไม่พอใจผลงาน เร่งปราบยาเสพติด ต้องเห็นผลใน 3 เดือน

ปชช.ไม่พอใจผลงาน เร่งปราบยาเสพติด ต้องเห็นผลใน 3 เดือน

View icon 771
วันที่ 29 พ.ค. 2567 | 17.36 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ปชช. ไม่พอใจผลงานยาเสพติด เรียกประชุมผู้ว่าฯ ขีดเส้นปราบปราม ต้องเห็นผลภายใน 3 เดือน สถานการณ์ทุกจังหวัดต้องดีขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่สีแดง 25 จ. ลั่นทำงานสำเร็จตามเป้ามีรางวัลให้ บกพร่องละเลยก็มีบทลงโทษ

วันนี้ (29 พ.ค.67) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานประชุมชี้แจงปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน 3 เดือน  (1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 67) ซึ่งรัฐบาลกำหนดการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระของชาติ และต้องการลดความรุนแรงของปัญหาโดยเร็ว ต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมภายในเวลา 90 วัน หรือ 3 เดือน และกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เด็ดขาด โดยเฉพาะพื้นที่สีแดงที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง 25 จังหวัด ซึ่งรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติสำเร็จตามเป้าหมาย ขณะเดียวกันก็จะมีบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ที่บกพร่องและละเลยในการปฏิบัติ

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. ชี้แจงเป้าหมายหรือการวัดภาพรวมของปฏิบัติการ โดย 4 เป้าหมายที่ สำคัญ คือ
1. นักค้ารายสำคัญ นักค้ารายย่อย เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิตเวชจากยาเสพติด ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในกระบวนการยุติธรรม และพื้นที่ สถานบันเทิง สถานประกอบการ และพื้นที่รอบสถานศึกษา ต้องได้รับการแก้ไข
2. สถานการณ์ยาเสพติดต้องลดลงทุกจังหวัด
3.ความเชื่อมั่นจากประชาชนในแต่ละจังหวัดต้องดีขึ้น
4. ความพึงพอใจของประชาชนชนในแต่ละจังหวัดต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดสูงขึ้น โดยวัดผลจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน โดยสถาบันวิชาการและสำนักงานสถิติแห่งชาติ