รัฐบาลส่งเสริมเครื่องปรุงไทย ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

View icon 71
วันที่ 9 มิ.ย. 2567 | 23.03 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - รัฐบาล ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารไทย โดยเฉพาะเครื่องปรุงรสไทย ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบจากท้องถิ่น สู่การส่งออกในตลาดต่างประเทศ ยกระดับรายได้ผู้ประกอบการอาหารไทย พร้อมสนับสนุนแนวทางให้แก่ผู้ประกอบไทยที่สนใจตลาดจีน พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในจีน ที่ชื่นชอบอาหารและเครื่องปรุงรสไทยจำนวนมาก ดูได้จากร้านอาหารไทยในจีนมีการเติบโตต่อเนื่อง เนื่องจากเครื่องปรุงรสของไทย มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ดีต่อสุขภาพ และมีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย รวมถึงตรงกับกระแสแนวโน้มเรื่องการรักสุขภาพในปัจจุบันที่สูงขึ้น ทำให้ผู้บริโภคชาวจีนมีความใส่ใจทางด้านสุขภาพและรสชาติอาหารมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง