“วราวุธ” ตั้ง “นิกร” เสริมทีมกฎหมาย ช่วย “พม. สุราษฎร์ธานี” ขึ้นศาลไต่สวนคดีเด็กเชื่อมจิต 17 มิ.ย.นี้

“วราวุธ” ตั้ง “นิกร” เสริมทีมกฎหมาย ช่วย “พม. สุราษฎร์ธานี” ขึ้นศาลไต่สวนคดีเด็กเชื่อมจิต 17 มิ.ย.นี้

View icon 121
วันที่ 10 มิ.ย. 2567 | 13.21 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
“พม. สุราษฎร์ธานี” เตรียมขึ้นศาลไต่สวนคดีเด็กเชื่อมจิต 17 มิ.ย.นี้ “วราวุธ” ตั้งคณะกรรมการฯ สนับสนุนเต็มที่

วันนี้ (10มิ.ย.67) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงนามตั้ง “คณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการตามกฎหมายในภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ที่มีนายนิกร จำนง เป็นประธาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการตามกฎหมายในภารกิจกระทรวง พม. ซึ่งเป็นกลไกในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ลดแรงกดดันและผลกระทบที่เกิดขึ้น  

ขณะที่ นายนิกร ระบุว่า เตรียมเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมหารือเป็นการด่วน กรณีกรมกิจการเด็กและเยาวชน มอบหมายให้ทีม พม.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและประเมินสภาวะของเด็กชาย 8 ขวบ และครอบครัว แต่เนื่องจากครอบครัวยังไม่พร้อม กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ยื่นคำร้องขอต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีไต่สวนฉุกเฉิน เพื่อให้ออกคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ใน 2 ประเด็น คือ 1. ยุติการใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ 2. ให้ผู้ปกครองร่วมมือในการกำหนดแผนและวิธีการในการเลี้ยงดูเด็กร่วมกับกระทรวง พม. โดยได้ยื่นเรื่องต่อศาลฯ กรณีไต่สวนฉุกเฉินครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ซึ่งศาลฯ ยกคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉิน และ ให้เป็นการไต่สวนปกติ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2567