ค้นพบ 2 แห่ง ถ้ำทะเลแห่งใหม่บนเกาะหนู สงขลา

ค้นพบ 2 แห่ง ถ้ำทะเลแห่งใหม่บนเกาะหนู สงขลา

View icon 6.7K
วันที่ 10 มิ.ย. 2567 | 17.10 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ถ้ำทะเลแห่งใหม่ ค้นพบบนเกาะหนู สงขลา ตั้งชื่อถ้ำเลหินงาม-ถ้ำเลหัวหนู พัชรวาท มอบ ทช. ออกมาตรการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วันที่ (10 มิ.ย.67)  พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับรายงานจาก ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่ ค้นพบถ้ำทะเลแห่งใหม่ จำนวน 2 ถ้ำ บนเกาะหนู จ.สงขลา โดยมีคณะทำงานสำรวจและประเมินคุณค่าถ้ำทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจและตั้งชื่อว่า ถ้ำเลหินงาม และถ้ำเลหัวหนู จึงถือได้ว่าเกาะหนูมีความอุดมสมบูรณ์สวยงาม มีถ้ำทะเลอยู่บนเกาะ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูให้คงสภาพ รักษาระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งนี้ไว้ นำไปสู่การส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ ทั้งในเชิงท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ช่วยสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจให้พื้นที่ จึงได้มอบหมายให้วางแผนบริหารจัดการพื้นที่ รองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ดร.ปิ่นสักก์ กล่าวว่า เมื่อไม่นานมานี้ คณะทำงานสำรวจและประเมินคุณค่าถ้ำทางทะเลและชายฝั่ง ได้ลงพื้นที่สำรวจถ้ำมรกต ถ้ำค้างคาว และถ้ำญี่ปุ่น บนเกาะหนู ร่วมกับ ดร.สายัญ ทองศรี ผู้ประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.สงขลา ได้พบถ้ำใหม่ไม่มีชื่อที่ชายฝั่งเกาะหนูเพิ่มอีก 2 ถ้ำ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจถ้ำทางทะเลและชายฝั่งทั่วประเทศ ทั้ง 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลทางวิชาการ รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินคุณค่าถ้ำทางทะเลและชายฝั่งด้วย สำหรับประเภทของถ้ำในประเทศไทย มีการแบ่งอยู่หลายวิธี ซึ่ง “ถ้ำทางทะเล” (Sea cave) จัดเป็นประเภทถ้ำที่แบ่งตามลักษณะการเกิด โดยคลื่นที่กระแทกเข้ากับชายฝั่งทะเล (หรือริมทะเลสาบขนาดใหญ่) ที่เป็นหน้าผาหินเป็นเวลานาน จนทำให้ส่วนที่อ่อนหรือแตกหักง่ายของหินนั้นพังทลายลงมาจนเกิดเป็นโพรง

กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (ศวทล.) ได้สำรวจเกาะหนู พบว่ามีเนื้อที่ประมาณ 75 ไร่ พื้นชายฝั่งบริเวณรอบเกาะโดยส่วนใหญ่เป็นหน้าผาหินชัน ชายฝั่งทางด้านทิศตะวันออกของเกาะมีลักษณะเป็นโขดหิน มีถ้ำที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเล คือ ถ้ำญี่ปุ่นทางด้านหัวเกาะทิศเหนือเป็นที่ตั้งของถ้ำมรกต ถ้ำค้างคาว และ ผาหินชมพู ในขณะที่ทิศใต้ชายฝั่งมีลักษณะเป็นโขดหิน ทางด้าน ทิศตะวันตกของเกาะเป็นบริเวณที่มีพื้นที่เป็นชายหาดทรายความยาวประมาณ 100 เมตร

สำหรับ “ถ้ำเลหินงาม” เป็นถ้ำที่หินมีสีสันสวยงามจากการขัดสีของคลื่นทะเล ส่วน “ถ้ำเลหัวหนู” เป็นถ้ำที่หินมีสีเทาดำ มีลักษณะเป็นก้อนกรวดอยู่รวมตัวกันคล้ายชายหาดหิน และอยู่ตรงส่วนที่เป็นหัวหนูของเกาะหนูนั่นเอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง