ข้อสอบครูผู้ช่วยปี 2567 ผิดพลาด ยกให้ 45 คะแนน

View icon 270
วันที่ 10 มิ.ย. 2567 | 20.03 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ ออกมายอมรับข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 มีข้อผิดพลาด ยกผลประโยชน์ให้ผู้เข้าสอบ รวม 45 คะแนน

เฟซบุ๊ก "ศูนย์สอบธรรมศาสตร์" โพสต์ชี้แจงกรณีสอบครูผู้ช่วย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ สพฐ. ประจำปี 2567 ที่ออกโดยศูนย์สอบธรรมศาสตร์ มีข้อผิดพลาด ทางศูนย์ จึงขออภัยในความบกพร่อง และยกผลประโยชน์ให้ผู้เข้าสอบ รวม 45 คะแนน

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทางศูนย์ชี้แจงว่า คณะกรรมการออกข้อสอบ แบ่งเป็น 3 ทีม ประกอบด้วย ทีมออกข้อสอบ, ทีมเลือกข้อสอบ และทีมพิมพ์ข้อสอบ โดยจุดที่ผิดพลาด น่าจะเริ่มจากทีมออกข้อสอบ ร่างข้อสอบด้วยลายมือ จึงมีคำตอบหลายรูปแบบทั้งเก่าและใหม่ ต่อมาทีมเลือกข้อสอบ ทราบแต่คำถาม แต่ไม่ทราบคำตอบ จึงทำให้ข้อสอบบางข้อที่เป็นฉบับร่างหลุดเข้าไป ตามที่ทีมออกข้อสอบส่งมา ขณะที่ ผู้พิมพ์ข้อสอบ ก็พิมพ์ตามที่ผู้เลือกส่งมา จึงเป็นที่มาของข้อผิดพลาดในครั้งนี้  เนื่องจากมีเวลาตรวจทานน้อย

สำหรับคะแนนฟรี 45 คะแนน แยกเป็น วิชามาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน 1 คะแนน, วิชาความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1 คะแนน รวม 2 คะแนน

ส่วนวิชาเอก 43 คะแนน ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ 11 คะแนน, ฟิสิกส์ 2 คะแนน, นาฏศิลป์ 1 คะแนน, วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 คะแนน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง