พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกส ซึ่งตรงกับวันที่ 10 มิถุนายน 2567

View icon 102
วันที่ 10 มิ.ย. 2567 | 20.06 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ฯพณฯ นายมาร์แซลู รือเบลู ดือ โซว์ซา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส กรุงลิสบอน

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกส ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดี ทั้งเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสสืบไป

สาธารณรัฐโปรตุเกส ในฐานะชาติตะวันตกชาติแรกที่มีการติดต่อสัมพันธ์กับประเทศไทย ยังคงเป็นมิตรประเทศที่ใกล้ชิดเสมอมา ตลอดหลายศตวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ ความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุน ได้เจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยมิตรไมตรีและความเข้าใจอันดีดังกล่าว ประเทศของเราทั้งสองจะแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้น ในการส่งเสริมและเพิ่มความเข้มแข็งความเป็นหุ้นส่วนทางด้านเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการศึกษาอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศ และประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง