สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงงานด้านสัตวแพทย์ เพื่อดูแลสุขภาพสัตว์ที่เจ็บป่วยของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

View icon 100
วันที่ 11 มิ.ย. 2567 | 20.06 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 07.23 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้อง ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ในการนี้ มีพระวินิจฉัยร่วมกับทีมสัตวแพทย์ เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของสุนัขที่มาเข้ารับการรักษา 2 ตัว ได้แก่ สุนัขเพศเมีย สายพันธุ์ผสม ชื่อ คิน อายุ 11 ปี ป่วยเป็นต้อหิน ที่ดวงตาซ้าย และสุนัขเพศผู้ สายพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี ชื่อ มาร์เบิ้ล อายุ 10 ปี มีเนื้องอกบริเวณทวารหนัก และเข้ารับการผ่าตัดทำหมัน

จากนั้น ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ เพื่อวางยาสลบ และคงภาวะการสลบ ให้แก่สุนัขทั้ง 2 ตัว โดยทรงติดตามสัญญาณชีพ พร้อมกับทรงประเมินความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตลอดการผ่าตัด ทั้งนี้ ขั้นตอนการผ่าตัดรักษาสัตว์ "สัตวแพทย์ วิสัญญี" เป็นผู้มีความสำคัญในกระบวนการผ่าตัด ตั้งแต่ก่อนเริ่มการผ่าตัด จนถึงเสร็จสิ้นการผ่าตัด ด้วยเป็นสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางยาสลบ ซึ่งจะทำหน้าที่พิจารณา หรือเลือกวิธีการใช้ยาสลบ ตลอดจนการวางยาชา ตามความเหมาะสมในสัตว์แต่ละสายพันธุ์ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ข่าวอื่นในหมวด