ร้องขอความเป็นธรรม แก้ที่ดินทับซ้อนเกาะเสม็ด ยืดเยื้อ 20 ปี

View icon 152
วันที่ 17 มิ.ย. 2567 | 12.41 น.
7 สีช่วยชาวบ้าน
แชร์
7 สีช่วยชาวบ้าน - ไปดูปัญหาที่ดินทับซ้อน ของชาวบ้านบนเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ที่ยืดเยื้อมากว่า 20 ปี ล่าสุดเริ่มมีความชัดเจน หลังชาวบ้านร้องเรียนไปยังรัฐบาล

ผู้แทนรัฐบาล นำโดย นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง และคณะทำงาน ติดตามข้อพิพาทที่ดินบนเกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง ที่มีปัญหามานานกว่า 20 ปี โดยตัวแทนชาวบ้านร้องขอความเป็นธรรมให้ทบทวนแนวเขตที่ไม่ชัดเจน, ชะลอการบังคับคดีกับชาวบ้าน และขอให้พื้นที่เช่าทุกแปลงมีทางเข้า-ออกสาธารณะ

นายสมคิด เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุป สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ตรวจสอบพื้นที่แนวเขตที่ไม่ชัดเจน ตามแผนที่ One Map ภายใน 120 วัน, ระหว่างนี้ให้ชะลอการบังคับคดีออกไปก่อน ส่วนปัญหาทาง เข้า-ออก สั่งการให้ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้ว

สำหรับปัญหาที่ดินเกาะเสม็ด เคยแก้ไขเมื่อปี 2543 ชาวบ้าน 49 คนที่ขอใช้ประโยชน์จากกรมธนารักษ์ ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัย เช่นเดียวกับผู้อาศัยมาก่อนประกาศอุทยานแห่งชาติ ปี 2524 ส่วนข้อพิพาทจุดอื่นตามที่ชาวบ้างกังวลให้รอความชัดเจนจาก สคทช.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง