วิธีเบิกค่าทำฟัน ผ่านระบบออนไลน์ ม.33-39 ยื่นรับเงินตามสิทธิ

วิธีเบิกค่าทำฟัน ผ่านระบบออนไลน์ ม.33-39 ยื่นรับเงินตามสิทธิ

View icon 377
วันที่ 17 มิ.ย. 2567 | 15.50 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
วิธีเบิกค่าทำฟัน ผ่านระบบออนไลน์สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 รับเงินตามสิทธิ

ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม สามารถใช้สิทธิทันตกรรมฟรีถึง 900 บาทต่อปี สำหรับการรักษาต่างๆ เช่น ขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน หากจำเป็นต้องสำรองจ่ายเงินก่อน สำนักงานประกันสังคมให้ความสะดวกกับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39  ในการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรมผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถทำตามขั้นตอนการเบิกค่าทำฟันได้ดังต่อไปนี้

1. Log in เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน ด้วยรหัสของผู้ใช้งาน ผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th
2. คลิกระบบทันตกรรม เลือกบันทึกรับแจ้งกรณีทันตกรรม
3. กรอกวันที่เข้ารับบริการทันตกรรม และสิทธิประโยชน์ จากนั้นเลือกตรวจสอบสิทธิ
4. ระบบจะขึ้นวงเงินคงเหลือ พร้อมสิทธิประโยชน์ที่เลือกใช้สิทธิ และวันที่ใช้สิทธิ
5. ส่วน "สปส. รับผิดชอบ" ให้เลือกพื้นที่ประกันสังคมที่เราอยู่ จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เราอยู่ให้เรียบร้อย
6. กรอกข้อมูลของผู้รับสิทธิ และวิธีการรับสิทธิ กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว ธนาคารสำหรับรับเงิน และแนบเอกสาร

- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบรับรองแพทย์
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ หน้าแรกที่มีชื่อและเลขบัญชีของผู้ประกันตน


ใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ หากเอกสารครบอาจจะได้เร็วกว่านั้น หรือหากรอเกิน 2 สัปดาห์แล้วยังไม่ได้ให้รีบติดต่อประกันสังคมในพื้นที่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สิทธิทันตกรรมที่เบิกค่าทำฟันออนไลน์ได้

- ถอนฟัน
- อุดฟัน
- ขูดหินปูน
- ผ่าฟันคุด

เบิกค่าทำฟันประกันสังคม ม.33 - ม.39 ผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องเบิกสิทธิประโยชน์ได้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการทางการแพทย์

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม
ขอบคุณภาพจาก ©Andriy Bezuglov - stock.adobe.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง