ผลโพลพบคนหนุนหวยเกษียณ เชื่อออมเงินมีประโยชน์

ผลโพลพบคนหนุนหวยเกษียณ เชื่อออมเงินมีประโยชน์

View icon 46
วันที่ 17 มิ.ย. 2567 | 17.06 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
นอร์ทกรุงเทพโพล สำรวจความเห็นหวยเกษียณ ส่วนใหญ่เข้าใจดีและค่อนข้างเข้าใจนโยบาย หนุนให้มีหวยเกษียณ เชื่อออมเงินมีประโยชน์หลังเกษียณ

วันนี้ (17 มิ.ย.67) ผศ.ดร.สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล หัวหน้าแผนกวิจัย สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดเผยว่า จากที่พรรคเพื่อไทยได้ออกนโยบาย "สลากเกษียณ หรือหวยเกษียณ" เพื่อต้องการส่งเสริมการออมทรัพย์ และเป็นการรองรับการเกษียณแก่ประชากร สอดคล้องกับสถานการณ์ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

สำหรับหวยเกษียณ เป็นสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณ ที่กระทรวงการคลังเปิดตัวเพื่อส่งเสริมการออมสำหรับผู้สูงอายุ โดยจะมีการออกรางวัลทุกสัปดาห์ และมีรางวัลสูงสุด 1 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ซื้อสลากใบละ 50 บาท ขณะที่จุดเด่นของหวยเกษียณ คือ หากไม่ถูกรางวัล เงินที่ซื้อสลากจะไม่หายไป แต่จะถูกเก็บสะสมเป็นเงินออม และสามารถถอนเงินออกมาได้เต็มจำนวนเมื่ออายุครบ 60 ปี ทำให้หวยเกษียณเป็นทางเลือกการออมที่น่าสนใจและได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก

หวยเกษียณ จะเป็นการขายให้กับสมาชิก กอช. หรือผู้ประกันตนมาตรา 40 และแรงงานนอกระบบ (อาจมีกลุ่มเป้าหมายจะเพิ่มเติมภายหลัง) โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1.ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15-60 ปี 2. เกษตรกร ค้าขาย รับจ้างทั่วไป 3. ผู้ประกันตน ม.40 ทางเลือก 1 (ผู้ประกันตนจ่ายเองเดือนละ 70 บาท) 4. ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 5. ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยตัวอย่างอาชีพที่สมัคร กอช.ได้ เช่น เกษตรกร ค้าขาย แม่บ้าน เจ้าของร้าน ฟรีแลนซ์ ขับรถรับจ้าง แท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นต้น โดยข้าราชการ ผู้ประกัน ม.33, และ 39 ไม่สามารถสมัครได้

ส่วนเงื่อนไขในการซื้อหวยเกษียณนั้น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ออกสลากขูดแบบดิจิทัล ใบละ 50 บาท และผู้ซื้อจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยสลากที่ซื้อจะต้องถูกเก็บไว้จนกว่าจะอายุครบ 60 ปี รวมถึงซื้อได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนและซื้อสลากได้ทุกวัน พร้อมกันนี้หวยเกษียณ เปิดให้ซื้อผ่าน แอปพลิเคชัน กอช. เบื้องต้นนโยบายดังกล่าวอยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย คาดใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน - 1ปี เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน

ดังนั้น จากที่ประชาชนให้ความสนใจสูง ทางสำนักวิจัยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มตัวอย่าง 1,500 คน ระหว่างวันที่ 6-8 มิ.ย.67 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 67.8% เห็นด้วยกับนโยบายหวยเกษียณ เมื่อถามถึงความเข้าใจต่อนโยบายหวยเกษียณ โดย 40.7% บอกว่าเข้าใจดี และความเห็น 43.7% บอกว่าค่อนข้างเข้าใจ โดยกลุ่มตัวอย่าง 15.6% บอกว่าไม่เข้าใจเลย

66700c970e7d46.04389964.jpg

เมื่อถามความเห็นเกี่ยวกับหวยเกษียณจะเป็นประโยชน์ต่อการออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณได้อย่างไร โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 70.2% มองว่าหวยเกษียณจะช่วยได้มากต่อการออมเงินไว้ใช้หลังเกษียณ แต่ยังมีความเห็นอีก 24.07% มองว่าหวยเกษียณช่วยได้น้อย และความเห็น 5.1% มองว่าหวยเกษียณช่วยไม่ได้เลย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง